Menu

Certifikace a jakost

Kvalita představuje základní filozofii naší firmy.

Vedení firmy se zavazuje k naplňování politiky kvality, k neustálému zlepšování systému managementu kvality a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky:

  • zlepšovat kvalitu výrobků (hutní materiály, nástrojová ocel, kované výrobky) a souvisejících služeb
  • být solidním partnerem pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí
  • dodržovat platné normy a právní předpisy ČR a EU
  • minimalizovat neshody, vady a další nedostatky, zvyšovat důraz na hledání a odstraňování příčin problémů a neshod
  • rychlé zavádění opatření k nápravě
  • rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci perspektivních zaměstnanců
  • zlepšovat interní komunikaci
  • řídit jednotlivé činnosti společnosti tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí
  • promítat do svých činností etické aspekty

Snaha o dosažení maximální kvality výrobků a reálnost záměru plně se orientovat na požadavky a potřeby zákazníka nejlépe dokumentují získané certifikace.

Představitel managementu pro systém kvality: Bc. Irena Křížová
Technická kontrola: Bc. Irena Křížová

Politika kvality

 

Politika kvality   Certifikát ISO 9001
  Politika kvality   Certifikát ISO 9001

 

Příručka kvality

Příručka kvality

Certifikace a oprávnění pro výrobu

Certifikát IQNet - anglicky