Menu

Tepelné zpracování kovů

Tepelné zpracování kovů

Provádíme tepelné zpracování kovů pro účely změny vlastností a zušlechtění materiálů. Pro tepelné zpracování kovů jsme plně vybaveni nejmodernějšími technologickými prostředky. Technické a mechanické vlastnosti dokážeme měnit i u velkoobjemových kovových bloků různých typů a tvarů. Využijte zkušeností pokračovatele tradice brněnské Královopolské strojírny. Zpracujeme pro vás libovolné množství kovů nejen tepelným žíháním. Jsme vaším dodavatelem kompletního sortimentu kovových výrobků, polotovarů vč. jejich tvarové úpravy.

tepelné zpracování kovů
Tepelné zpracování kovů

Tepelné zpracování kovů na míru

Zkvalitnění vlastností stávajících kovových materiálů je jednou z našich hlavních výrobních činností. Dlouhodobě se věnujeme na zpracování kovů pro řadu velkých firem z ČR i zahraničí. Důvěřujte našim schopnostem a technologickému zázemí. Před samotnou realizací tepelného zpracování kovů s vámi detailně prodiskutujeme nároky na budoucí požadovaný stav kovů. Doporučíme vám ideální řešení dle našich zkušeností z dané oblasti. Díky našim technologickým prostředkům jsme schopni tepelně zpracovávat jakékoliv kovy různých rozsahů. Vše na míru dle vašich individuálních požadavků.

S kovem to umíme, přesně kontrolujeme stanovený technologický průběh tepelného zpracování kovů. Ať už se jedná o rychlost a průběh ohřívacího procesu, stejně jako o neméně důležité procesy nejvyšší teploty ohřívání, doby setrvání, ochlazování, víme přesně, jak postupovat a kolikrát dané cykly opakovat.

Zaměřujeme se především na tepelné zpracování ocelí. Jedná se o žíhání ocelí (měkké, rekrystalizační, snižování pnutí, normalizační, homogenizační, izotermické). Dalším procesem tepelného zpracování kovů je:

 

tepelné zpracování kovů
Výsledek tepelného zpracování kovů
  1. kalení ocelí na vyšší tvrdosti,
  2. zušlechťování ocelí (vyšší pevnost, houževnatost, vyšší mez kluzu) hutních polotovarů a finálních výrobků,
  3. patentování ocelí,
  4. povrchové tvrzení ocelí,
  5. popouštění oceli pro snížení křehkosti.

 

 Tepelné zpracování kovů za účelem dosažení chemické reakce:

  • cementování,
  • patentování,
  • nitridování.

V případě zájmu o tepelné zpracování oceli či jiných kovů nás kontaktuje. Připravíme vám nezávazné nacenění.